Київ, вул. Копилівська, 2A

Медичний кабінет флебохірургічної допомоги

Ходос Валентин Андрійович


Професор
Доктор медичних наук
(кафедра хирургії та судинної хирургії НУОЗ УКРАЇНИ імені П.Л.Шупика Київ)

Хірург-флеболог

Ходос Валентин Андрійович

Записатися на консультацію можна за телефонами:
(050) 469-56-15
(044) 469-56-15
або надішліть нам повідомлення в  WhatsApp

  • Доповідач Міжрегіональної конференції дерматовенерологів і косметологів. Тема доповіді - "Мікросклеротерапія в лікуванні ретикулярних вен і телеангіоектазій". Дніпро, 17-18 вересня 2008 р.
  • Доповідач Ювілейної науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні аспекти лікування захворювань і пошкоджень магістральних судин мирного і воєнного часу". Тема доповіді: "Катетерна інтраопераційна склеротерапія в комплексному лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок" . Київ, 15-16 жовтня 2009 р.
  • Доповідач Засідання наукового товариства хірургів міста Києва та Київської області. Тема доповіді: "Малоінвазивна ендоваскулярна технологія в лікуванні хворих з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок", Київ, 30 грудня 2009 р.
  • Доповідач Першого з'їзду Українського товариства естетичної медицини. Тема доповіді - "Мікросклеротерапія ретикулярних вен і телеангіоектазій" . Одеса, 31 травня -1 червня 2010 р.
  • Доповідач Розширеного засідання вченої ради хірургічного факультету Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика в зв'язку з 5-річчям кафедри хірургії та судинної хірургії. Київ 1 жовтня 2010 р.
  • Доповідач ІІІ з'їзду судинних хірургів та ангіологів України. Тема доповіді - "Склерохірургіческое лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок". Донецьк, 6 -8 жовтня 2010 р.
  • Доповідач IV з'їзду судинних хірургів та ангіологів України за міжнародною участю (Ужгород, 12 -14 вересня 2012 р.). Тема доповіді - "Оптимізація флебосклерозуючого лікування варікозної хвороби на основі морфологічніх та ультразвукових даних".

Дипломи и сертифікати

International Workshop of Phlebology, Varady 2016

Сертификат Люблин 2020, New and innovative teaching methods in medisine

International Workshop of Phlebology, Varady 2016

Сертификат Люблин 2020, New and innovative teaching methods in medisine

The Baltic Society of Phlebology, Рига 2014

The Baltic Society of Phlebology, Рига 2017

Диплом участника съезда хирургов 2014

Диплом участника съезда хирургов 2016

The Baltic Society of Phlebology, 2017

Product Training about Phlebology, 2011

The Baltic Society of Phlebology, 2018

Патент

Сертификат Medi phlebology training

18'th International Master Course of Phlebology

The Baltic Society of Phlebology, 2019

16'th International Master Course of Phlebology

The Baltic Society of Phlebology, Рига 2017

16'th International Master Course of Phlebology, Рига 2018

19'th International Master Course of Phlebology, Рига 2019

Сертификат участника семинара, Киев 2011

Varady's 30th International Workshop of Phlebology

Европейский опыт диагностики и лечения варикоза

Семинар "Склеропатия, хирургия или эндовазальное лечение?"

Принцип ультразвукової діагностики артерій та вен кінцівок

5th International Simposium on Venous Interventions, Краков 2016

Перша всеукраїнська конференція з фдебології, Яремче 2016

Научно-практическая конференция Ассоциации флебологов, Нижний Новгород 2014

Конгрес Асоціації судинних хірургів, флебологів та ангіологів України

Sertificate of Attendance, Краков 2019

Науково-практична конференція "Актуальні питання флебології", Яремче 2018

Склерохирургия венозной болезни вен нижних конечностей

Конференция, Париж, 2016

Диплом, золотая медаль "Новое время"

Диплом участника съезда хирургов 2017

СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць
доктора медичних наук (кафедра хірургії та судинної хірургії НМАПО імені П. Л. Шупика, МОЗ України)
ХОДОСА ВАЛЕНТИНА АНДРІЙОВИЧА

Назва Характер роботи Вихідні дані Обсяг (сторінок) Співавтори
Наукові роботи, опубліковані до захисту докторської дисертації
1 Лазерная терапия гнойных заболеваний и ран мягких тканей Тези Применение лазеров в клинике и эксперименте: Тезисы Всесоюзной конференции по применению лазеров в клинике и эксперименте М., 1987 - С 38-39. 1 Доценко П.П., Ходос В.А., Князев В.И.
2 Лечение гнойных ран с применением СО2-лазера Стаття (фах.) Клиническая хирургия - 1988 -№1 - С. 53-55 3 Грубник В.В., Ходос В.А.
3 Комбинированная лазерная терапия послеоперационных гнойных ран Тези Применение лазеров в хирургии и медицине: Тезисы Международного симпозиума по лазерной хирургии и медицинеМ., 1988 - С. 158-160. 3 Доценко А.П., Грубник В.В., Ходос В.А.
4 Возможности и перспективы применеия лазеров в хирургии Тези ХУІ съезд хирургов Украинской ССР: Тезисы докладов.- Киев 1988 - С. 202 1 Гешелин С.А., Ходос В.А., Бахар Г.А., Бондарь С.В
5 Применение СО-2 лазера в хирургическом лечении гнойных ран Стаття (фах.) Хирургия - 1989 - №6 - С. 54-58 5 Доценко А.П.
6 Катетерная интраоперационная склеротерапия в комплексном лечении варикозной болезни Стаття (фах.) Хірургія України – 2009 – № 4. – С. 77–82 6 Паламарчук В.И., Ходос В.А., Тураев П.И., Музь Н.И., и др., всего 5 человек
7 Особенности микросклеротерапии телеангиэктазий и ретикулярных вен нижних конечностей Стаття (фах.) Пластична та реконструктивна хірургія – 2010 – №2 (ХV) - С. 41-47 7 Паламарчук В.И., Ходос В.А.
8 Регионарные периферические блокады в миниинвазивной флебохирургии Стаття (фах.) Біль, знеболювання інтенсивна терапія – 2010 – №3 – С. 23-28 6 Паламарчук В.И., Ходос В.А., Вильгаш А.М.
9 Неврологические осложнения после операций на венах нижних конечностей Стаття (фах.) Хірургія України – 2010 – № 4 – С. 53-57 5 Паламарчук В.И., Сморжевский В.И., Ходос В.А.
10 Склерохирургия варикозной болезни вен нижних конечностей Тези Материалы съезда Ассоциации сосудистых хирургов и ангиологов Украины (Донецк, 6–8 окттября 2010 г.) // Вестн. неотлож. и восстановит. медицины – 2010 – Том 11, № 4 – С. 536 1 Паламарчук В.И., Вильгаш А.М.
11 Сравнительный анализ результатов микропенной стволовой флебосклерооблитерации и флебэктомии по Бебкокку у больных с варикозной болезнью Стаття (фах.) Хірургія України – 2011 – № 2 – С. 84-89 7 Паламарчук В.И., Ходос В.А., Вильгаш А.М., Горбовец В.С.
12 Выполнение кроссэктомии под местной анестезией в сочетании с миниинвазивными методами лечения варикозной болезни Стаття Клінічна хірургія – 2011 – № 10 – С. 31-35. Наукометрична Scopus 5 Паламарчук В.И., Ходос В.А., Вильгаш А.М.
13 Досвід використання інтраопераційної склерооблітерації та ендовазальної лазерної коагуляції при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття (фах.) Хірургія України – 2011 – № 4 (40) – С. 79-85 7 Сморжевський В.Й., В. Паламарчук В.І., Ходос В.А., Криса В.М. и др., всего 5 человек
14 Субфасциальная эндоскопическая диссекция перфорантных вен в лечении больных с хронической венозной недостаточностью нижних конечностей Стаття (фах.) Хірургія України – 2011 - № 4 (40) - С. 79-85 6 Мишалов В.Г., Ходос В.А., Селюк В.М., Черняк В.А.
15 Порівняльна оцінка впливу на венозну стінку різних концентрацій склерозувального препарату та оптимізація методики склерозувального лікування вірикозної хвороби Стаття (фах.) Серце і судини – 2012 – № 3 (39) – С. 73-79 7 Паламарчук В.І., Іркін І.В.Ходос В.А.,
16 Морфологічні зміни в стінці вени при мікропінній склерохірургії варикозної хвороби Стаття (фах.) Патологія – 2012 – №2(25) – С. 79-83 5 Іркін І.В., Ходос В.А., Заріцька В.І.
17 Ультраструктура венозної стінки до та після лікування склерозуючим препаратом Стаття (фах.) Патологія – 2012 – №3(26) – С. 34-39 6 Сегеда Т.П., Ходос В.А.,Заріцька В.І.
18 Опыт применения амбулаторной эхо–foam–склерооблитерации варикозной болезни нижних конечностей Стаття (фах.) Хірургія України – 2012 – № 4(44) – С. 39-43 5
19 Оптимізація вибору методу лікування варикозно–змінених приток магістральних підшкірних вен нижніх кінцівок в амбулаторних умовах Стаття (фах.) Сучасні медичні технології – 2012 – №4(16) – С. 16-23 8 Паламарчук В.І., Ходос В.А., Криса В.М.
20 Спеціалізований флебологічний кабінет – нова організаційна форма по наданню допомоги хворим з варикозною хворобою нижніх кінцівок Стаття (фах.) Укр. журнал хірургії – 2012 – № 2(17) – С. 91-97 7 Паламарчук В.І. Ходос В.А.
21 Інтраопераційна ендовазальна лазерна коагуляція та склерооблітерація у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття (фах.) Материалы научно–практической конференции «Лазерная хирургия» (1–2 марта 2012г) – Черкассы: Вертикаль, 2012 – С. 46-54 9 Криса В.М., Криса Б.В., Сморжевський В.Й. Ходос В.А., и др., всего 5 чел.
22 Оптимізація флебосклерозуючого лікування варикозної хвороби на основі морфологічних та ультразвукових даних Тези Матеріали IV з'їзду судинних хірургів і ангіологів України з міжнародною участю (м. Ужгород, 12–14 вересня 2012р) – Ужгород, 2012 – С. 191-194 4 Паламарчук В.І., Ходос В.А., Заріцька В.І.
23 Діагностичний алгоритм амбулаторної хірургії варикозної хвороби Стаття Клінічна хірургія – 2013 – № 1(839) – С. 16-20. Наукометрична Scopus 5
24 Алгоритм сучасних лікувальних технологій в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття Клінічна хірургія – 2013 – № 2 – С. 36-40. Наукометрична Scopus 5 Паламарчук В.І., Ходос В.А., Черняк В.А., Криса В.М.
25 Організаційний алгоритм амбулаторної хірургії варикозної хвороби Стаття (фах.) Хірургія України – 2013 – № 1 (45) – С. 74-81 8
26 Оцінка і порівняння ефективності інтраопераційної мікропінної флебосклерооблітерації, ендовенозної лазерної коагуляції і стандартної флебектомії при лікуванні варикозної хвороби Стаття (фах.) Серце і судини – 2013 – № 1(41) – С. 38-44 6 Паламарчук В.І., Ходос В.А., Криса В.М.
27 Визначення обсягу і вибір методу хірургічного лікування варикозної хвороби в амбулаторних умовах Стаття Клінічна хірургія – 2013 – № 3 – С. 40-43. Наукометрична Scopus 4 Ходос В.А.
28 Субфасціальна ендоскопічна дисекція пронизних вен в амбулаторній хірургії варикозної хвороби Стаття Клінічна хірургія – 2013 – № 4 – С. 52-54. Наукометрична Scopus 3 Черняк В.А., Паламарчук В.І. Ходос В.А.
29 Інноваційні технології в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття (фах.) Вісник Української мед. стомат. академії – 2013 – Т. 13, вип. 1(41) – С. 244-249 6 Паламарчук В.І., Ходос В.А.
30 Склерозувальне лікування варикозної хвороби Стаття (фах.) Науковий вісник Ужгород. ун–ту – 2013 – Вип. 1(46) – С. 208-213 6 Ходос В.А.
31 Амбулаторне склерохірургічне лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття Клінічна хірургія – 2013 – №5 - С. – 45-49. Наукометрична Scopus 5 Ходос В.А.
32 Флебосклерозувальні технології в амбулаторній хірургії варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття (фах.) Хірургія України – Додаток №1, 2013 – № 4 (48) – С. 563-566 4 Паламарчук В.І., Ходос В.А.
Наукові роботи, опубліковані після захисту докторської дисертації
33 Мікропінна стовбурна Ехо-флебосклерооблітерація при варикозній хворобі Тези Клінічна флебологія - 2014 - Т.7, №1 - С. 170-171 2 Паламарчук В.І., Ходос В.А.
34 Амбулаторна хірургія варикозної хвороби на основі ультразвукової діагностики і малоінвазивних технологій Стаття (фах.) Хірургія України – 2014 – № 2– С. 18-22 5 Паламарчук В.І., Ходос В.А., Горбовець В.С.
35 Можливості малоінвазивних склерохірургічних технологій Стаття (фах.) Пластична та реконструктивна хірургія - 2014 - №3-4, С. 24-30 7 Бондаренко Ю.І., Ходос В.А.
36 Побічні ефекти при склеротерапії ретикулярних вен і телеангіектазій Стаття (фах.) Клінічна флебологія - 2015 - Т.8, №1 - С. 82-85 4 Чернуха Л.М., Ходос В.А., Артеменко М.О.
37 Катетер-керована мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультразвуковим дуплексним контролем при лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття (фах.) Хірургія України — 2015 — № 2 — С. 29-34 5
38 Найближчі та віддалені результати ехосклерооблітерації неспроможних перфорантних вен при варикозній хворобі С6 функціонального класу Стаття (фах.) Хірургія України — 2015 — № 4 — С. 91-95 5 Саволюк С.І., Ходос В.А.
39 Побочные эффекты при склеротерапии ретикулярных вен и телеангиэктазий Стаття Новости хирургии - 2015 - Том 23, № 4 – С. 424-428 5 Чернуха Л.М., Ходос В.А., Артеменко М.О.
40 Досвід застосування ендовенозної радіочастотної облітерації в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок Стаття (фах.) Хірургія України – 2016 - № 1 (57) – С. 81-84 4 Саволюк С.І., Ходос В.А., Музь М.І.
41 Ендовенозне електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби Тези Клінічна Флебологія – 2016 – Том 9, № 1 – С. 94 1 Саволюк С.І., Горбовець В.С., Ходос В.А., Геращенко Р.А.
42 Ендовенозна електрозварювальна облітерація у лікуванні варикозної хвороби Тези Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України" – Київ, 2016 – С. 42 1 Саволюк С.І., Ходос В.А., Горбовець В.С., Геращенко Р.А.
43 Мікропінна стовбурна флебосклерооблітерація під ультрасонографічним контролем при варикозній хворобі нижніх кінцівок Тези Матеріали V Ювілейного Міжнародного Медичного Конгресу "Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоровʼя України" – Київ, 2016 – С. 42-43 2 Саволюк С.І., Ходос В.А., Горбовець В.С., Геращенко Р.А.
44 Порівняльний аналіз результатів ендовазальної лазерної коагуляції і традиційної флебектомії при лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок Стаття (фах.) Клінічна хірургія – 2016 - № 3 – С. 43-45 3 Саволюк С.І., Ходос В.А., Горбовець В.С.
45 Ендовенозна електрозварювальна облітерація великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби Стаття (фах.) Клінічна хірургія – 2017 - № 1 – С. 29-32 4 Саволюк С.І., Ходос В.А., Горбовець В.С., Геращенко Р.А.
46 Побочные действия и осложнения микропенной стволовой склерооблитерации при варикозной болезни, меры по предупреждению и устранению Стаття (фах.) Новости хирургии - 2017 - Том 25, - № 1 – С. 38-43. Наукометрична Scopus 5
47 Морфологічне обгрунтування вибору оптимальних параметрів ендовенозного електрозварювання для лікування висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени Стаття (фах.) «Art of medicine» 3 (7) 2018, С. 49-53 5 Дядик О.О., Саволюк С.І., Ходос В.А., Геращенко Р.А.
48 Перший досвід використання ендовенозного електрозварювання в комплексному хірургічному лікуванні гострого висхідного тромбофлебіту великої підшкірної вени Стаття (фах.) Хірургія України - № 3 (2018) - С. 63-67 5 Саволюк С.І., Ходос В.А., Геращенко Р.А., Горбовець В.С.
49 Ультразвукові зміни в тромбованій великій підшкірній вені до та після впливу ендовенозного високочастотного електрозварювання Стаття (фах.) Вінницького національного медичного університету - 2018 - № 3 (Том 22) - С. 489-493 5 Саволюк С.І., Геращенко Р.А., Ходос В.А., Горбовець В.С.
50 Development of obliteration in the great saphenous vein after influence high-frequency endovenous welding by data of morphological and ultrasonic studies Стаття Wiadomości Lekarskie - 2019 - tom LXXII, nr 8 - P. 1477-1452. Наукометрична Scopus 6 Olena Dyadyk, Serhiy Savolyuk, Valentin Khodos, Roman Herashchenko и др., всего 6 чел.
51 Endovenous electric welding in the treatment of chronic vein diseases Тези Phlebological revive International Union of Phlebologiy Chapter Meeting - Krakov, 25-27 August 2019 - P. 13 1 Chernukha L.M., Khodos V.А., Horbovets V.S., Savoluk S.I., и др., всего 6 чел.
52 Assessment of quality of life of patients after the use of high-frequency endovenous welding in the treatment of acute ascending trombophlebitis of the great saphenous vein Стаття Georgian Medical News - № 1 (298) 2020 - p. 13-16. Наукометрична Scopus 4 Savolyuk S., Khodоs V., Gerashchenko R., Gorbovets V.
53 Effective use of various minimally invasive technologies eliminating vertical reflux in the treatment of chronic diseases of the lower limb veins Стаття Wiadomości Lekarskie 2020 - tom LXXIII, nr 2. - p. 329-331. Наукометрична Scopus 3 Serhiy I., Savolyuk S., Khodos V., Roman A., Herashchenko R., Vladyslav S., Horbovets V.
54 Comparative evaluation of the results of surgical treatment of acute ascending trombophlebitis of the great saphenous vein using the endovascular high-frequency welding technique and traditional technique Стаття Wiadomości Lekarskie 2020 - tom LXXIII, nr 4 - p. 638-641. Наукометрична Scopus 4 Serhiy I., Savolyuk S., Khodos V., Roman A., Herashchenko R., Vladyslav S. Horbovets V.
55 Інноваційні малоінвазивні технології в хірургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок Монографія Київ-Вінниця: ПП Балюк І.Б. - 2020 - 146 с. 232
Авторські свідоцтва, патенти, ліцензії, інформаційні карти, алгоритми, проекти та позитивне рішення на винахід
56 Спосіб катетерної інтраопераційної склеротерапії при лікуванні варикозної хвороби Патент на корисну модель 52204, Україна, МПК А61К31/00. Заявник та патентовласник А.М. Вільгаш № u201007835; заявл. 22.06.10; опубл. 10.08.10. Бюл. № 15. Паламарчук В.І., Ходос В.А., Вільгаш А.М., Терзов К.А.
57 Спосіб мініфлебектомії при лікуванні варикозної хвороби Патент на корисну модель 69253 Україна, МПК А61В17/12 заявники та патентовласники В.І. Паламарчук, В.А. Ходос, А.М. Вільгаш. – № u201114736; заявл. 12.12.11; опубл. 25.04.12. Бюл. №8. Паламарчук В.І., Ходос В.А., Вільгаш А.М.
58 Спосіб визначення оптимальної концентрації препарату «Склеровейн» для пінної склерооблітерації стовбурових підшкірних вен Патент на корисну модель 69907 Україна, МПК (2012.01 заявник та патентовласник НМАПО імені П. Л. Шупика – № u201203656; заявл. 26.03.12; опубл. 10.05.12. Бюл. №9. Паламарчук В.І., Сільченко В.П., Іркін І.І., Ходос В.А. и др., всего 4 чел.
59 Спосіб облітерації великої підшкірної вени Патент України на винахід № 113093. МПК А61В 17/00 В23К 13/00 А61В 18/12. Заявник та патентовласник НМАПО імені П.Л. Шупика – Опубл. 12.12.2016. Бюл. № 23. Паламарчук В.І., Ходос В.А., Горбовець В,С., Балацький Р.О., и др, всего 5 чел.
Основні навчально-методичні роботи за період науково-педагогічної діяльності
60 Амбулаторна хірургія варикозної хвороби Методичні рекомендації Київ 2012. Установи-розробники: Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, Івано-Франківський національний медичний університет 35 Паламарчук В.І., Ходос В.А., Черняк В.А., Криса В.М., и др., всего 5 чел.
61 Організація самостійного поза аудиторного навчання під час циклів тематичного удосконалення Тези Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звʼязку) - матеріали ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 трав. 2017р.) - у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2017 – Том 2. – С. 287-288 2 Саволюк С.І., Крестянов М.Ю., Ходос В.А.
62 Інноваційні можливості організації післядипломного навчання за спеціальністю "Хірургія" Тези Матеріали навчально-методичної конференції "Сучасні методичні технології керування навчальним процесом у вищих медичних навчальних закладах", ВНМУ ім. М.І. Пирогова – Вінниця, 2018 – С. 159-161 3 Саволюк С.І., Гвоздяк М.М., Ходос В.А.
63 Методологічні основи організації самостійної підготовки в умовах інноваційного навчально-інформаційного простору Стаття Art of Medicine – 2018 - № 2 (6) – С. 102-105 4 Саволюк С.І., Балацький Р.О., Ходос В.А.

Контакти

Для запису на консультацію і лікування зв'яжіться зручним для вас способом

Можливо, фахівець під час Вашого дзвінка буде зайнятий. Тоді Ви можете відправити нам повідомлення або ми Вам зателефонуємо. Дякуємо за розуміння.